വ്യാജ പോസ്റ്റ് - അമേരിക്കൻ ക്രൈം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

Jun 02, 2020   Fake News   Switch to English

വ്യാജ പോസ്റ്റ് - അമേരിക്കൻ ക്രൈം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

5 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വ്യാജ പോസ്റ്റ് യു‌എസിൽ, പുതിയ സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജോർജ്ജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ വ്യാജ പോസ്റ്റ് വീണ്ടും പ്രചരിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പോസ്റ്റ് കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരും വെള്ളക്കാരും തമ്മിലുള്ള കൊലപാതക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. 2015 ൽ അന്നത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡൊണാൾഡ് ജെ ട്രംപ് ഇത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കുറിപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. കണക്കുകൾ തെറ്റാണെന്ന് അന്ന് തെളിയിച്ച അതേ വസ്തുതകൾ വീണ്ടും നിരത്തുന്നു.

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇത് 2015 നവംബറിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 2015ലെ ഡാറ്റ 2016 അവസാനം വരെ പൊതുവായി ലഭ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. അക്കങ്ങൾ‌ വ്യക്തമായും തെറ്റാണ്. നിരവധി സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014 മുതൽ FBI’s Unified Crime Reports Data, 2014 ഡാറ്റയിൽ ലഭ്യമായ ശരിയായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ചുവടെയുണ്ട്.

Whites killed by Whites: 82%                                                                                                                            

Whites killed by blacks: 14%                                                                                                                            

Blacks killed by whites: 7%                                                                                                                            

Blacks killed by blacks: 89%    

Courtesy: https://www.nydailynews.com/news/politics/fact-checking-donald-trump-questionable-statistics-tweet-article-1.2443285