മോളി ടീച്ചറെ കാണാൻ വന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥി സുന്ദർ പിച്ചൈ അല്ല

Aug 17, 2020   Fake News   Switch to English

മോളി ടീച്ചറെ കാണാൻ വന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥി സുന്ദർ പിച്ചൈ അല്ല

പ്രചോദനാത്മകവും ഹൃദയസ്പർശിയായതുമായ ഒരു വീഡിയോ, തന്റെ പഴയ അധ്യാപികയായ മോളി അബ്രഹാമിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് സുന്ദർ പിച്ചൈ (ഗൂഗിൾ സിഇഒ) ആണെന്ന ഒരു അവകാശവുമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം ഉള്ള മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ. “Google CEO Sunder Pichai meets his teacher after 26 years. Watch a great human gesture”

സന്ദേശം വ്യാജമാണ്. ഐസി 3 പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ശ്രീ ഗണേഷ് കോഹ്‌ലിയുടേതാണ് വീഡിയോ. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഒന്നിലധികം വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രീകൃത സംഘടനകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ധ്യാപകനും ഉപദേശകനുമാണ് ഗണേഷ് കോഹ്‌ലി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എഞ്ചിനീയറായ ഗണേഷ് ഗണിതശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപനം ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടെത്താൻ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു(link)

26 വർഷത്തിനുശേഷം അധ്യാപികയായ മോളി അബ്രഹാമിനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് വീഡിയോ. മോളി അബ്രഹാം ഗണേഷ് കൊഹ്‌ലിക്ക് പ്രേരണ ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗണിത അധ്യാപിക ആണ്.  ആഗോള തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കരിയറിനെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയെന്ന ഏക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കെ‌ഐ‌സി വിദ്യാഭ്യാസവും കെ‌ഐ‌സി യൂണിവ് അസിസ്റ്റും സ്ഥാപിച്ചത്.

ഐസി 3 മൂവ്‌മെന്റ് ചാനലിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ വീഡിയോ ചുവടെ.